De Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Home
Ayurveda
AurareadingEerste consultCoachingVoedingsadvies Massage Yoga & meditatie klankmeditatie WorkshopContact met de Wilde RoosLinksDe Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Workshops en Bijscholingen 2021

ERVARINGSGERICHTE STUDIEGROEP

‘Meditatie en het Zelfgenezend vermogen’

In het najaar starten Ank en Klaas-Jan weer een docentenstudiegroep.

We gaan verschillende thema’s ervaringsgericht uitdiepen zowel voor jezelf als voor het lesgeven, o.a. in contact zijn met de levensenergie, instrument zijn van de natuurlijke intelligentie, stille meditatie, bevrijdend bewegen, visualisatie, werken met klank, intentie, ikbesef, een gevoel van Heelzijn.

In het begin zal de nadruk vooral liggen op de eigen beleving. Dat we de vraag durven stellen ‘hoe is het met me gesteld en wat heb ik nodig?’ Geleidelijk zullen we meer stil staan bij hoe je je ervaringen kunt integreren in het lesgeven. We zullen het boek ‘Meditatie en het Zelfgenezend vermogen’’ als cursusboek gebruiken. Daarin wordt o.a. ingegaan op wat Patanjali in de Yogasutra’s ‘Kriya Yoga’ noemt. Hij beschrijft daarin drie onderwerpen (trouw zijn aan de innerlijke vlam, zelfonderzoek en éénzijn met het ongerepte) die je vrijer maken van de klesha’s en tegelijkertijd de meditatieve staat oproepen. Dan wordt geleidelijk al duidelijker wat hij bedoelt met Viveka, het onderscheidingsvermogen tussen wat essentieel is en wat niet. Dit onderscheidingsvermogen is de grond voor een spirituele leefwijze.

Het is inspirerend om deze begrippen samen al meer te concretiseren en werkelijk te beleven. We nodigen je daarom van harte uit om mee te doen aan deze studiegroep.

De bijscholing bestaat uit 5 zaterdagen van 11.00-14.15 uur en vindt plaats in onze praktijk de Wilde Roos. Data in 2021 zijn: 2,16,30 oktober en 13 en 27 november. Voor degenen die dat willen is er de mogelijkheid voor een 1e consult met Ank en Klaas-Jan.

De Vereniging voor Yogaleerkrachten Nederland kent 15 studiepunten toe aan de bijscholing

Als je belangstelling hebt, kun je je via de mail of telefonisch opgeven. Als je vragen hebt, kun je me natuurlijk bellen. De kosten zijn €195 inclusief eventueel consult, exclusief cursusboek (€20).


In januari 2022 starten Ank en Klaas-Jan met de cursus ‘Spelen met energie’. In deze cursus van 7 bijeenkomsten van 2 uur met een afwisselend programma van bewegen, geleide meditaties en healings, behandelen we steeds een ander thema zoals gronden, stromen, centeren, harmoniseren, visualiseren, energie scheiden en het werken met intenties. Het geeft de mogelijkheid om jezelf beter te leren kennen en om jezelf te kunnen helen.

De bijeenkomsten zijn op vrijdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Data: 14, 21, 28 januari, 4,11,18 en 25 februari. Kosten: €150.


Reinigingsweek in Ashram-stijl (voorjaar 2022)

Na vijf dagen van reiniging zullen we ons zowel lichamelijk als geestelijk herboren voelen. Al vóór de retreat krijg je adviezen om je thuis op de reinigingsweek voor te bereiden en alvast te ontwennen van enkele sterke verontreinigers. Om het louterende vuur brandende te houden, gaan we niet vasten maar eten uitsluitend kichari, een licht verteerbaar, reinigend ayurvedisch recept.

Gedurende de dagen op Alandi krijg je verschillende ayurvedische massages. Middels hoofdmassage en Nasya (een behandeling met een kruidenolie die na een stoombadje in je neus wordt gedruppeld) zal er speciaal aandacht zijn voor het reinigen van het hoofd.

Deze activiteiten zijn ingebed in een rustig, dagelijks programma van meditatie, yoga, healing en sharing. Het hele programma is gericht op in conatct zijn met het innerlijk vuur

Om alle ervaringen ook echt te kunnen verwerken, kun je gedurende de reinigingsweek een verhelderende aurareading/-healing krijgen.'s Avonds zullen we alle ervaringen met elkaar delen en bespreken hoe we het levensvuur optimaal brandend kunnen houden. De reinigingsweek wordt begeleid door Els van Dommelen, Amelie van Dun, Mitzi Pattynama, Ank Brandsma, Klaas-Jan van Velzen, Jaan en Micha Stemerding.

Data en plaats zijn nog onbekend De kosten zijn ongveer €650.

Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met Klaas-Jan van Velzen, ayurveda@wilderoos.nl of 035-6022680

 

                                                                                                [naar Boven]