De Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Home
Ayurveda
AurareadingEerste consultCoachingVoedingsadvies Massage Yoga & meditatie klankmeditatie WorkshopContact met de Wilde RoosLinksDe Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Workshops en Bijscholingen 2018-2019

De Wilde Roos biedt diverse workshops, bijscholings cursussen en retraites aan. Op deze pagina vindt u daarvan een overzicht.

30 november-2 december weekend 'Ghandarva: helende klanken en helend bewegen'. Zie uitleg hieronder.

1 februari 2019 start er weer een Leergang 'Meditatie en het Zelfgenezend vermogen'. Zie uitleg hieronder .

12-16 april 2019: 'Reinigingsweek in Ashram-stijl'. Zie uitleg hieronder.

Klaas-jan en Ank werken mee aan de 'Alandi Sangha retreats'. voor meer informatie zie www.alandi.org

 

'Ghandarva: helende klanken en helend bewegen'

“Ziekte is disharmonie in de natuurlijke toon en ritme van de levensbeweging” (Inayat Khan)

In dit weekend laten we ons inspireren door een geneeswijze die in de Ayurveda ‘Gandharva’ wordt genoemd: de helende resonantie van klank en subtiele bewegingen.

We weten allemaal dat klank en muziek een enorme invloed op ons heeft. Maar het bewust toepassen van klanken is misschien minder bekend. Klank kan helend werken op je fysieke lichaam, op je energiesysteem, op je emoties en gedachten, het kan je geest helder en geconcentreerd maken. En ook niet onbelangrijk; het kan je weer in contact brengen met jouw eigen gevoel van geluk en tevredenheid.

Door ieder mens te beschouwen als een uniek trillingsveld kan duidelijk worden waar het energieveld de juiste spanning heeft en waar tonus te hoog of te laag is. Zo kan bijvoorbeeld de wervelkolom benaderd worden als de fijnste vioolsnaar die we door klank en subtiel bewegen gaan stemmen. Dan wordt vanzelf duidelijk waar het meer of juist minder resoneert. Door het spel van Micha op de Ganesh instrumenten en door helende klanken van de eigen stem, kunnen blokkades in de stroom bewuster en vrijer worden.  In die vrijere stroom dient zich vanzelf de neiging aan om je al bewegend uit je beperkende patronen te bevrijden, zoals een slang zich ontdoet van zijn oude huid.

De klank van je eigen stem kan een geweldige rol spelen in het vrijmaken van de beperkende invloed van je denken: het maken van een moeiteloze klank kalmeert de ademhaling, concentreert de geest, maakt je blij, creëert ruimte, verbreekt spanning, geeft uitdrukking aan je subtielste intentie en, last but not least, voert je naar z’n aard naar de stilte.

 Micha Stemerding en Klaas-Jan nodigen je uit om dit rijke gegeven met elkaar te verkennen.

Vrijdag 30 november 19.30 uur  t/m 2 december 16.00 uur Kosten 250,-, Alandi Retreat Site

 

Leergang ‘Meditatie en Zelfgenezing’

 Meditatie kan een geweldige rol spelen in het vrijkomen van je karakteristieke overlevingspatronen. In de open ruimte die daardoor ontstaat krijgt het zelfgenezend vermogen alle vrijheid. Door de mediatie ga je al meer aanvoelen welke verandering het leven van je vraagt en ontwikkelt zich tegelijkertijd de geestkracht om daar ook naar te handelen.

We werken met kleine groepen (maximaal 12) waardoor er individuele aandacht is voor iedere deelnemer zodat er zich bij ieder niet alleen een eigen vorm van meditatie kan ontwikkelen maar ook een eigen helende vorm van lichaamsbeweging en persoonlijke helende intenties, beelden of klanken. In een individueel consult in Soest kan duidelijk worden wat er specifiek aandacht bij jou vraagt.

De leergang omvat twee weekenden (vanaf vrijdagavond 19.30 t/m zondag 16.30) en een 'vierdaagse'in de zuivere en gastvrije atmosfeer van Alandi Retreat Site te Steyl (www.alandi.org).

Data: 1-3 februari, 5-7 april, 30 mei (hemelvaartsdag vanaf 14.00 uur) - 2 juni.

De retreats zullen bestaan uit een afwisselend programma van meditatie, beweging, sharing, dromen delen, theorie, klank, visualisatie, creatieve impulsen, healing, seva en stilte.

Het boek ‘Meditatie en het Zelfgenezend vermogen’ zal als studieboek worden gebruikt.

De leergang wordt begeleid door Ank en Klaas-Jan.

De kosten voor de leergang zijn €975 (inclusief verblijfkosten).

Voor informatie en opgave kun je ons bellen of mailen.

 


Reinigingsweek in Ashram-stijl (12 - 16 april 2019)

Na vijf dagen van reiniging in de zuivere atmosfeer van Alandi Retreat Site zullen we ons zowel lichamelijk alsgeestelijk herboren voelen. Al vóór de retreat krijg je adviezen om je thuis op de reinigingsweek voor te bereiden en alvast te ontwennen van enkele sterke verontreinigers. Om het louterende vuur brandende te houden, gaan we niet vasten maar eten uitsluitend kichari, een licht verteerbaar, reinigend ayurvedisch recept.

Gedurende de dagen op Alandi krijg je verschillende ayurvedische massages. Middels hoofdmassage en Nasya (een behandeling met een kruidenolie die na een stoombadje in je neus wordt gedruppeld) zal er speciaal aandacht zijn voor het reinigen van het hoofd.

Deze activiteiten zijn ingebed in een rustig, dagelijks programma van meditatie, yoga, healing en een kleine bijdrage in huishoudelijke taken.

Om alle ervaringen ook echt te kunnen verwerken, zul je gedurende de reinigingsweek een verhelderende aurareading/-healing krijgen.'s Avonds zullen we alle ervaringen met elkaar delen en bespreken hoe we het levensvuur optimaal brandend kunnen houden. De reinigingsweek wordt begeleid door Els van Dommelen, Mitzi Pattynama, Ank Brandsma en Klaas-Jan van Velzen.

Voor informatie: 035-6022680, info@wilderoos.nl.
Kosten: € 575.
Opgave: Alandi Reatreat Site te Steyl, 077-3268219, www.alandi.nl.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [naar Boven]