De Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Home
Ayurveda
AurareadingEerste consultCoachingVoedingsadvies Massage Yoga & meditatie klankmeditatie WorkshopContact met de Wilde RoosLinksDe Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Workshops en Bijscholingen in 2018

De Wilde Roos biedt diverse workshops, bijscholings cursussen en retraites aan. Op deze pagina vindt u daarvan een overzicht.

9 - 11 februari en 20 - 22 april: 'Alandi Sangha retreat'. meer informatie volgt.

9 - 13 maart: 'De Parel'. Zie uitleg hieronder.

30 maart - 1 april: Bijscholingsweekend voor (ex-)studenten van de YAN. Zie uitleg hieronder.

18 - 22 mei: 'Reinigingsweek in Ashram-stijl'. Zie uitleg hieronder.

8 - 10 juni: Weekend 'In het midden van de Stroom'. Zie uitleg hieronder.

In november start er weer een Leergang 'Meditatie en het Zelfgenezend vermogen'. Zie uitleg hieronder .


De Parel (9 - 13 maart 2018)

Als het lukt om de diepere kern van je eigenheid tot ontplooiing te brengen ervaar je de zin van leven. Maar hoe kom je er mee in contact?
Welke beelden schuiven er toch steeds weer tussen?
Wat verhindert je om te leven vanuit die diepere inspiratie?
En hoe kun je dit wel tot uitdrukking brengen?
In een intensieve workshop kan ieder op eigen wijze hier het antwoord op vinden.

In deze workshop maak je kennis met de werkwijze van Ad Stemerding. Een ervaringsgerichte gang door de fysieke wereld met lichaamsbewustzijn; het innerlijke spirituele rijk, waarbij het vertrouwd worden met subtiele energie het uitgangspunt vormt en de gewaarwording van het Zijn in harmonie met het Grote Geheel.
Steeds zal het individuele veranderingsproces hierbij centraal staan. Hierbij ontstaat de mogelijkheid om te gaan herkennen in welke fase je bent in je innerlijke ontwikkeling en wat er om andacht vraagt.
Mystieke impulsen, oefeningen en demonstraties door <nog in te vullen> en Klaas-Jan van Velzen. Meditatieve muziek door Micha Stemerding/Gijs Vorstermans.
Info en opgave bij Alandi.

Diep in ons hart
Ligt de glanzende
Parel die ons
diepste wezen weerspiegelt


Bijscholingsweekend voor (ex-)studenten van de YAN (30 maart - 1april 2018)

Van vrijdagavond 30 maart tot en met zondagmiddag 1 april organiseert Yoga Academie Nederland samen met Klaas-Jan van Velzen en Ank Brandsma een bijzonder weekend in Limburg. In het weekend word je uitgenodigd om je bewust in de vrije, open ruimte te bewegen die Turiya heet.

In de Indiase geneeskunst, Ayurveda, zijn er vier staten van bewustzijn: waken, dromen, slapen en Turiya (de vierde). Deze vierde, meditatieve, staat van bewustzijn wordt beschouwd als de meest helende staat van zijn. In Turiya worden de mentale begrenzingen meer losgelaten waardoor je intuïtie klaarwakker wordt.

Het weekend bestaat uit een afwisselend programma van meditatie, beweging, sharing, dromen delen, theorie, klank, visualisatie, creatieve impulsen, healing, seva en stilte.

Kosten: € 250. Locatie: Alandi Retreat Site, Kloosterstraat 8a, 5963 CB te Steyl (bij Venlo). Maximale groepsgrootte: 15 deelnemers.
Certificaat: Na afronding van het weekend ontvang je van de YAN een bijscholingscertificaat.
Advies: Lees ter voorbereiding op het weekend het nieuwe boek van Klaas-Jan, 'Meditatie en het Zelfgenezend vermogen'.
Begeleiding: Ank Brandsma (aurareader en kunstzinnig therapeut) en Klaas-Jan van Velzen (docent spirituele therapie, yogaleraar en ayurvedisch therapeut). Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Yoga Academie Nederland via info@yoga-academie.nl of 0297-284597.


Reinigingsweek in Ashram-stijl (18 - 22 mei 2018)

Na vijf dagen van reiniging in de zuivere atmosfeer van Alandi Retreat Site zullen we ons zowel lichamelijk alsgeestelijk herboren voelen. Al vóór de retreat krijg je adviezen om je thuis op de reinigingsweek voor te bereiden en alvast te ontwennen van enkele sterke verontreinigers. Om het louterende vuur brandende te houden, gaan we niet vasten maar eten uitsluitend kichari, een licht verteerbaar, reinigend ayurvedisch recept.

Gedurende de dagen op Alandi krijg je verschillende ayurvedische massages. Middels hoofdmassage en nasya (een behandeling met een kruidenolie die na een stoombadje in je neus wordt gedruppeld) zal er speciaal aandacht zijn voor het reinigen van het hoofd.

Deze activiteiten zijn ingebed in een rustig, dagelijks programma van meditatie, yoga, healing en seva.

Om alle ervaringen ook echt te kunnen verwerken, zul je gedurende de reinigingsweek een verhelderende aurareading krijgen en zullen we regelmatig de ervaringen met elkaar delen. De reinigingsweek wordt begeleid door Els van Dommelen, Mitzi Pattynama, Ank Brandsma en Klaas-Jan van Velzen.

Voor informatie: 035-6022680, info@wilderoos.nl.
Kosten: € 575.
Opgave: Alandi Reatreat Site te Steyl, 077-3268219, www.alandi.nl.


Weekend 'In het midden van de Stroom' (8 - 10 juni 2018)

Kennismaken met de werkwijze van Ank en Klaas-Jan zoals beschreven in het boek 'Meditatie en het Zelfgenezend vermogen.

Het weekend (vrijdagavond t/m zondamiddag) wordt gegeven in de zuivere en gastvrije atmosfeer van Alandi Retreat Site, Kloosterstraat 8a, 5963 CB te Steyl (bij Venlo).

Kosten: € 250.
Opgave en informatie: bij de Wilde Roos.


Leergang 'Meditatie en het Zelfgenezend vermogen' (v.a. 30 november 2018)

De leergang omvat drie weekends: 30 november t/m 2 december 2018, 1 t/m 4 februari 2019 en 5 t/m 7 april 2019. De retreats worden gegeven in de zuivere en gastvrije atmosfeer van Alandi Retreat Site, Kloosterstraat 8a, 5963 CB te Steyl (bij Venlo). De leergang wordt begeleid door Ank en Klaas-Jan . Het nieuwe boek van Klaas-Jan, 'Meditatie en het Zelfgenezend vermogen' zal als leerboek worden gebruikt. De vereniging voor Yogaleerkrachten erkent de leergang als specialisatie voor yogadocenten (50 bijscholingspunten).

Over de inhoud:

In het midden van de stroom
Leven is beweging en ieders levensbeweging tendeert naar karakteristieke patronen. Het is een belangrijke wetmatigheid dat elk patroon de neiging heeft om zich in al vastere vormen uit te drukken, net zoals een rivier haar bedding al dieper uitslijt. De eenzijdigheid die daardoor ontstaat, beperkt de vrijheid van de levensenergie waardoor ziekte kan ontstaan.
De algemene remedie tegen de ontwikkeling van eenzijdigheid is steeds weer leeg worden, steeds weer onthecht raken van het bekende en het tegendeel van de eenzijdigheid er bewust bij betrekken. Dan kom je in het midden van de stroom waar de levensbeweging haar natuurlijke intensiteit en ritme krijgt. Meditatie kan hier een geweldige rol in spelen. Tijdens de leergang wordt daarom veel aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een eigen vorm van meditatie.

Aangesloten op 'het geheugen aller tijden'
Ayurveda, de Indiase geneeskunst, onderscheidt vier staten van bewustzijn: waken, dromen, slapen en Turiya. 'Turiya' betekent eenvoudig 'de vierde'. Deze vierde, meditatieve staat van bewustzijn wordt beschouwd als de meest helende staat van zijn. In het waakbewustzijn wordt de levensstroom steeds begrensd door de veilige kaders van de ons bekende, mentale werkelijkheid. In Turiya worden deze kaders al meer losgelaten waardoor je intuïtie klaarwakker wordt. Je raakt direct aangesloten op wat het 'geheugen aller tijden' wordt genoemd. In de leergang leer je bewust in die vrije, open ruimte te bewegen.

Eigenheid is heelheid
Volgens de Yogasutra's is gecenterd zijn in de stralende intelligentie van het innerlijk vuur, de belangrijkste conditie voor gezondheid. Naarmate je meer in je eigen vaarwater komt, verbetert niet alleen je spijsvertering maar kom je op alle levensgebieden meer tot je recht. Ieder heeft daarbij een eigen vertrekpunt. De ene mens is wat onderkoeld, stil of teruggetrokken; de ander reikt juist iets te verhit uit. De een ziet alles wat somber in, een ander is juist te positief. Zo laat ieders patroon zich beschrijven in kenmerkende tegenstellingen. In de stilte van je wezen word je je bewust van de onderliggende drijfveren hierin en vind je vanzelf weer het midden van de stroom . We zullen zien dat het midden zich alleen toont als zowel je zonzijde als je schaduwzijde er helemaal mag zijn. Dit midden is niet een vast gegeven maar is dynamisch en persoonlijk. Het vraagt om: de erkenning van de eigen inspiratie en de eigen pijn, een eigen vorm van meditatie en lichaamsbeweging, eigen harmoniserende intenties, beelden of klanken.

De retreats zullen bestaan uit een afwisselend programma van meditatie, beweging, sharing, dromen delen, theorie, klank, visualisatie, creatieve impulsen, healing, seva en stilte.

De kosten voor de leergang zijn € 975 (inclusief verblijfkosten). Als je wilt, kun je gedurende deze periode een consult/aurareading afspreken in Soest. Voor informatie en opgave: De Wilde Roos.

 

                                                                                                [naar Boven]