De Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Home
Ayurveda
AurareadingEerste consultCoachingVoedingsadvies Massage Yoga & meditatie klankmeditatie WorkshopContact met de Wilde RoosLinksDe Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Workshops en Bijscholingen 2019

De Wilde Roos biedt diverse workshops, bijscholings cursussen en retraites aan. Op deze pagina vindt u daarvan een overzicht.

 

ERVARINGSGERICHTE STUDIEGROEP VOOR YOGADOCENTEN

‘Meditatie en het Zelfgenezend vermogen’

Beste collega’s, Soest, juni 2019

Zoals jullie misschien weten, heb ik een nieuw boek geschreven over ‘Meditatie en het Zelfgenezend vermogen’. Het lijkt me heel inspirerend om dit onderwerp met een groep collega’s uit te diepen en te concretiseren. In het najaar start ik daarom weer een docentenstudiegroep.

We gaan verschillende thema’s ervaringsgericht uitdiepen zowel voor jezelf als voor het lesgeven, o.a. in contact zijn met de levensenergie, instrument zijn van de natuurlijke intelligentie, stille meditatie, bevrijdend bewegen, visualisatie, werken met klank, intentie, ikbesef, een gevoel van Heelzijn.

In het begin zal de nadruk vooral liggen op de eigen beleving. Dat we de vraag durven stellen ‘hoe is het met me gesteld en wat heb ik nodig?’ Geleidelijk zullen we meer stil staan bij hoe je je ervaringen kunt integreren in het lesgeven.

We zullen ‘Meditatie en het Zelfgenezend vermogen’’ als cursusboek gebruiken. Daarin wordt o.a. ingegaan op wat Patanjali in de Yogasutra’s ‘Kriya Yoga’ noemt. Hij beschrijft daarin drie onderwerpen (trouw zijn aan de innerlijke vlam, zelfonderzoek en éénzijn met het ongerepte) die je vrijer maken van de klesha’s en tegelijkertijd de meditatieve staat oproepen. Dan wordt geleidelijk al duidelijker wat hij bedoelt met Viveka, het onderscheidingsvermogen tussen wat essentieel is en wat niet. Dit onderscheidingsvermogen is de grond voor een spirituele leefwijze.

Het is inspirerend om deze begrippen samen al meer te concretiseren en werkelijk te beleven.Ik nodig je daarom van harte uit om mee te doen aan deze studiegroep.

De bijscholing bestaat uit 5 zaterdagen van 11.00-14.00 uur en vindt plaats in onze praktijk de Wilde Roos.

Data: 12-10, 26-10, 16-11, 30-11, 14-12-2019.

Op dit moment is nog niet bekend of en hoeveel VYN-studiepunten de bijscholing oplevert maar ik heb goede hoop dat dit in orde komt.

Als je belangstelling hebt, kun je je via de mail of telefonisch opgeven. Als je vragen hebt, kun je me natuurlijk bellen. De kosten zijn €160 exclusief cursusboek (€20).

Met hartelijke groet, Klaas-Jan van Velzen

 

 

 

1 maart (19.30 - 5 maart (16.30): 'De Parel'. Zie uitleg hieronder.

5-7 april 'Gandharva: helende klanken en helend bewegen'. Zie uitleg hieronder.

12-16 april 2019: 'Reinigingsweek in Ashram-stijl'. Zie uitleg hieronder.

Klaas-Jan en Ank werken mee aan de 'Alandi Sangha retreats'. voor meer informatie zie www.alandi.org

 

'Gandharva: helende klanken en helend bewegen'

“Ziekte is disharmonie in de natuurlijke toon en ritme van de levensbeweging” (Inayat Khan)

In dit weekend laten we ons inspireren door een geneeswijze die in de Ayurveda ‘Gandharva’ wordt genoemd: de helende resonantie van klank en subtiele bewegingen.

We weten allemaal dat klank en muziek een enorme invloed op ons heeft. Maar het bewust toepassen van klanken is misschien minder bekend. Klank kan helend werken op je fysieke lichaam, op je energiesysteem, op je emoties en gedachten, het kan je geest helder en geconcentreerd maken. En ook niet onbelangrijk; het kan je weer in contact brengen met jouw eigen gevoel van geluk en tevredenheid.

Door ieder mens te beschouwen als een uniek trillingsveld kan duidelijk worden waar het energieveld de juiste spanning heeft en waar tonus te hoog of te laag is. Zo kan bijvoorbeeld de wervelkolom benaderd worden als de fijnste vioolsnaar die we door klank en subtiel bewegen gaan stemmen. Dan wordt vanzelf duidelijk waar het meer of juist minder resoneert. Door het spel van Micha op de Ganesh instrumenten en door helende klanken van de eigen stem, kunnen blokkades in de stroom bewuster en vrijer worden.  In die vrijere stroom dient zich vanzelf de neiging aan om je al bewegend uit je beperkende patronen te bevrijden, zoals een slang zich ontdoet van zijn oude huid.

De klank van je eigen stem kan een geweldige rol spelen in het vrijmaken van de beperkende invloed van je denken: het maken van een moeiteloze klank kalmeert de ademhaling, concentreert de geest, maakt je blij, creëert ruimte, verbreekt spanning, geeft uitdrukking aan je subtielste intentie en, last but not least, voert je naar z’n aard naar de stilte.

Micha Stemerding en Klaas-Jan nodigen je uit om dit rijke gegeven met elkaar te verkennen.

Vrijdag 5 april 19.30 uur t/m 7 april 16.00 uur Kosten € 250,-, Alandi Retreat Site

 

Reinigingsweek in Ashram-stijl (12 - 16 april 2019)

Na vijf dagen van reiniging in de zuivere atmosfeer van Alandi Retreat Site zullen we ons zowel lichamelijk alsgeestelijk herboren voelen. Al vóór de retreat krijg je adviezen om je thuis op de reinigingsweek voor te bereiden en alvast te ontwennen van enkele sterke verontreinigers. Om het louterende vuur brandende te houden, gaan we niet vasten maar eten uitsluitend kichari, een licht verteerbaar, reinigend ayurvedisch recept.

Gedurende de dagen op Alandi krijg je verschillende ayurvedische massages. Middels hoofdmassage en Nasya (een behandeling met een kruidenolie die na een stoombadje in je neus wordt gedruppeld) zal er speciaal aandacht zijn voor het reinigen van het hoofd.

Deze activiteiten zijn ingebed in een rustig, dagelijks programma van meditatie, yoga, healing en een kleine bijdrage in huishoudelijke taken.

Om alle ervaringen ook echt te kunnen verwerken, zul je gedurende de reinigingsweek een verhelderende aurareading/-healing krijgen.'s Avonds zullen we alle ervaringen met elkaar delen en bespreken hoe we het levensvuur optimaal brandend kunnen houden. De reinigingsweek wordt begeleid door Els van Dommelen, Mitzi Pattynama, Ank Brandsma en Klaas-Jan van Velzen.

Voor informatie: 035-6022680, info@wilderoos.nl.
Kosten: € 575.
Opgave: Alandi Reatreat Site te Steyl, 077-3268219, www.alandi.nl.

 

De Parel (1-5 maart)

We weten allemaal dat we veel meer zijn dan alleen maar een lichaam met gedachten.
Als we op zoek gaan naar die onschatbare parel, als we op zoek gaan naar wie we werkelijk zijn, vinden we op onze weg grote en kleine schatten in de vorm van ontdekkingen over onszelf, die ons laten begrijpen wat ons tegenhoudt om ons leven optimaal, vol energie, te leven.

De Parel is een workshop waarin we de verschillende soorten van energie gaan herkennen. Als er een bepaalde energie in je energie-systeem geblokkeerd is, beperkt dat je mogelijkheden. In deze workshop kun je gaan ervaren hoe het leven er uitziet als alles vrij kan stromen en hoe het is om weer vol enthousiasme te leven.

Een ervaringsgerichte gang door de fysieke wereld met lichaamsbewustzijn; het innerlijke spirituele rijk, waarbij we vertrouwd worden met subtiele energie, en waar we kunnen ervaren hoe het is om in harmonie met het Grote Geheel te leven.

Steeds zal het individuele veranderingsproces hierbij centraal staan. Hierbij ontstaat de mogelijkheid om te gaan herkennen in welke fase je bent in je innerlijke ontwikkeling en wat er om aandacht vraagt. Mystieke impulsen, oefeningen en ervaringsgerichte uitleg.

kosten workshop: € 450,- inclusief overnachtingen en maaltijden. Opgave: Alandi Retreat Site.

Deze door Ad Stemerding ontworpen workshop wordt gegeven door Klaas-Jan van Velzen. 

                                                                                                                                                                                                [naar Boven]