De Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Home
Ayurveda
AurareadingEerste consultCoachingVoedingsadvies Massage Yoga & meditatie klankmeditatie WorkshopContact met de Wilde RoosLinksDe Wilde Roos: Praktijk voor Yoga, Ayurveda en Auroreading

Workshops en Bijscholingen 2017

De Wilde Roos biedt diverse workshops, bijscholings cursussen en retraites aan. Op deze pagina vindt u daarvan een overzicht.

21 - 24 april: start nieuwe leergang 'Meditatie en het Zelfgenezend vermogen'. Zie uitleg hieronder.

10 - 14 maart: 'De Parel'. Zie uitleg hieronder.

19 - 23 mei: 'Reinigingsweek in Ashram-stijl'. Zie uitleg hieronder.


Leergang 'Meditatie en het Zelfgenezend vermogen' (21 - 24 april 2017)

De leergang omvat drie retreats van vrijdagavond (19.30 uur) tot en met maandagmiddag (16.30 uur). Data: 21-24 april, 9-12 juni en 25-28 augustus. De retreats worden gegeven in de zuivere en gastvrije atmosfeer van Alandi Retreat Site, Kloosterstraat 8a, 5963 CB te Steyl (bij Venlo). De leergang wordt begeleid door Ank en Klaas-Jan . Het nieuwe boek van Klaas-Jan, 'Meditatie en het Zelfgenezend vermogen' (verschijnt voorjaar 2017), zal als leerboek worden gebruikt.

De retreats zullen bestaan uit een afwisselend programma van meditatie, beweging, sharing, dromen delen, theorie, klank, visualisatie, creatieve impulsen, healing, seva en stilte.

In het midden van de stroom

Leven is beweging en ieders levensbeweging tendeert naar karakteristieke patronen. Het is een belangrijke wetmatigheid dat elk patroon de neiging heeft om zich in al vastere vormen uit te drukken, net zoals een rivier haar bedding al dieper uitslijt. De eenzijdigheid die daardoor ontstaat, beperkt de vrijheid van de levensenergie waardoor ziekte kan ontstaan.

De algemene remedie tegen de ontwikkeling van eenzijdigheid is steeds weer leeg worden, steeds weer onthecht raken van het bekende en het tegendeel van de eenzijdigheid er bewust bij betrekken. Dan kom je in het midden van de stroom waar de levensbeweging haar natuurlijke intensiteit en ritme krijgt. Meditatie kan hier een geweldige rol in spelen. Tijdens de leergang wordt daarom veel aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een eigen vorm van meditatie.

Aangesloten op 'het geheugen aller tijden'

Ayurveda, de Indiase geneeskunst, onderscheidt vier staten van bewustzijn: waken, dromen, slapen en Turiya. 'Turiya' betekent eenvoudig 'de vierde'. Deze vierde, meditatieve staat van bewustzijn wordt beschouwd als de meest helende staat van zijn. In het waakbewustzijn wordt de levensstroom steeds begrensd door de veilige kaders van de ons bekende, mentale werkelijkheid. In Turiya worden deze kaders al meer losgelaten waardoor je intuïtie klaarwakker wordt. Je raakt direct aangesloten op wat het 'geheugen aller tijden' wordt genoemd. In de leergang leer je bewust in die vrije, open ruimte te bewegen.

Eigenheid is heelheid

Volgens de Yogasutra's is gecenterd zijn in de stralende intelligentie van het innerlijk vuur, de belangrijkste conditie voor gezondheid. Naarmate je meer in je eigen vaarwater komt, verbetert niet alleen je spijsvertering maar kom je op alle levensgebieden meer tot je recht. Ieder heeft daarbij een eigen vertrekpunt. De ene mens is wat onderkoeld, stil of teruggetrokken; de ander reikt juist iets te verhit uit. De een ziet alles wat somber in, een ander is juist te positief. Zo laat ieders patroon zich beschrijven in kenmerkende tegenstellingen. In de stilte van je wezen word je je bewust van de onderliggende drijfveren hierin en vind je vanzelf weer het midden van de stroom . We zullen zien dat het midden zich alleen toont als zowel je zonzijde als je schaduwzijde er helemaal mag zijn. Dit midden is niet een vast gegeven maar is dynamisch en persoonlijk. Het vraagt om: de erkenning van de eigen inspiratie en de eigen pijn, een eigen vorm van meditatie en lichaamsbeweging, eigen harmoniserende intenties, beelden of klanken.

De kosten voor de leergang zijn € 975 (inclusief verblijfkosten). Als je wilt, kun je gedurende deze periode een consult/aurareading afspreken in Soest. Voor informatie en opgave: De Wilde Roos.


De Parel (10 - 14 maart 2017)

Als het lukt om de diepere kern van je eigenheid tot ontplooiing te brengen ervaar je de zin van leven. Maar hoe kom je er mee in contact?
Welke beelden schuiven er toch steeds weer tussen?
Wat verhindert je om te leven vanuit die diepere inspiratie?
En hoe kun je dit wel tot uitdrukking brengen? In een intensieve workshop kan ieder op eigen wijze hier het antwoord op vinden.

In deze workshop maak je kennis met de werkwijze van Ad Stemerding. Een ervaringsgerichte gang door de fysieke wereld met lichaamsbewustzijn; het innerlijke spirituele rijk, waarbij het vertrouwd worden met subtiele energie het uitgangspunt vormt en de gewaarwording van het Zijn in harmonie met het Grote Geheel.
Steeds zal het individuele veranderingsproces hierbij centraal staan. Hierbij ontstaat de mogelijkheid om te gaan herkennen in welke fase je bent in je innerlijke ontwikkeling en wat er om andacht vraagt.
Mystieke impulsen, oefeningen en demonstraties door Ans Bressers en Klaas-Jan van Velzen. Meditatieve muziek door Micha Stemerding/Gijs Vorstermans.
Info en opgave bij Alandi.

Diep in ons hart
Ligt de glanzende
Parel die ons
diepste wezen weerspiegelt


Reinigingsweek in Ashram-stijl (19 - 23 mei 2017)

Na vijf dagen van reiniging in de zuivere atmosfeer van Alandi Retreat Site zullen we ons zowel lichamelijk alsgeestelijk herboren voelen. Al vóór de retreat krijg je adviezen om je thuis op de reinigingsweek voor te bereiden en alvast te ontwennen van enkele sterke verontreinigers. Om het louterende vuur brandende te houden, gaan we niet vasten maar eten uitsluitend kichari, een licht verteerbaar, reinigend ayurvedisch recept.

Gedurende de dagen op Alandi krijg je verschillende ayurvedische massages. Middels hoofdmassage en nasya (een behandeling met een kruidenolie die na een stoombadje in je neus wordt gedruppeld) zal er speciaal aandacht zijn voor het reinigen van het hoofd.

Deze activiteiten zijn ingebed in een rustig, dagelijks programma van meditatie, yoga, healing en seva.

Om alle ervaringen ook echt te kunnen verwerken, zul je gedurende de reinigingsweek een verhelderende aurareading krijgen en zullen we regelmatig de ervaringen met elkaar delen. De reinigingsweek wordt begeleid door Els van Dommelen, Amelie van Dun-Aerts, Mitzi Pattynama, Ank Brandsma en Klaas-Jan van Velzen.

Voor informatie: 035-6022680, info@wilderoos.nl Kosten € 575. Opgave: Alandi Reatreat Site te Steyl, 077-3268219, www.alandi.nl.

                                                                                                [naar Boven]